Resultaten Veiligheid Voorop

Om de voortgang van de veiligheidsprestatie van BRZO-bedrijven in de chemieketen te monitoren werkt Veiligheid Voorop met prestatie-indicatoren. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen zogenaamde voorspellende (leading) en resultaatgerichte (lagging) prestatie-indicatoren.

Voorspellende (leading) prestatie-indicatoren zijn gericht op de input en meten de ontwikkeling van iets. Om te meten hoe de vier thema’s pijlers van Veiligheid Voorop zich ontwikkelen worden de volgende leading prestatie-indicatoren gebruikt:

  • Leiderschap: aantal inspecties door de hoogste leidinggevenden op de site.
  • Excellente Veiligheidsbeheerssystemen (VBS): aantal gecertificeerde bedrijven.
  • Regionale Veiligheidsnetwerken (RVN): aantal leden dat actief deelneemt in een regionaal veiligheidsnetwerk.
  • Veiligheid in de keten: aantal leden met een klant- en of leveranciersbeoordelingssysteem.

Resultaatgerichte (lagging) prestatie-indicatoren zijn gericht op de output of eindresultaat. Zij meten de uitkomst van iets wat reeds gebeurd is. Voor Veiligheid voorop zijn dit:

  • Aantal ongevallen met verzuim (Lost Time Injury-rate).
  • Aantal lekkages of spills (Loss of Primairy Containment of LoPC-rate).