Op naar 'product stewardship'

18/12/2017

Op 12 december 2017 organiseerden de diverse brancheorganisaties van downstream gebruikers van chemische stoffen, in samenwerking met de handel en de producenten van chemische stoffen, een nieuwe editie van de Stoffendag.

Richard Huisman (veiligheidskundige, Tata Steel) komt naar de Stoffendag voor informatie over ‘grenswaarden’. De grenswaarde is de maximaal toegestane concentratie van een (gevaarlijke) stof in de individuele ademhalingszone van een werknemer. De stof kan voorkomen als gas, damp, deeltje, aerosol of vezel. “Sinds 2000 gelden de publieke grenswaarden voor het gebruik van gevaarlijke stoffen en niet langer de MAC-waarden”, vertelt Huisman. “Tegenwoordig ben je als bedrijf zélf verantwoordelijk voor het afleiden van grenswaarden op basis REACH-wetgeving. Dat vergt wel meer van een HSE-medewerker. Daarom is zo’n conferentie als deze Stoffendag voor mij zinvol.” Volgens Huisman is het voor HSE-medewerkers lastig om de hiërarchie in grenswaarden te bepalen. “Natuurlijk ken je alle bronnen wel, maar wanneer grijp je terug op welke regels.”

Voor Inge Jansen (Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ligt de focus op ‘beroepsziekten’. “Ik ben vandaag op de Stoffendag op zoek naar informatie over de cultuur omtrent het gebruik van beschermingsmiddelen.” Voor Jansen is het werk dat Veiligheid Voorop doet op het gebied van veiligheidscultuur met name relevant. “De komende vier jaar gaat onze directie zich bezighouden met het voorkomen van beroepsziekten als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen. Eén van de dingen die we gaan doen is een bewustwordingscampagne: beseffen mensen wel dat ze aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld? Verder gaan we kijken in hoeverre gevaarlijke stoffen door minder gevaarlijke stoffen vervangen kunnen worden en hoe het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen de blootstelling kan verminderen.”

Het delen van goede praktijken en kennis over het omgaan met gevaarlijke stoffen stond zoals elk jaar centraal op de Stoffendag. Experts en ervaringsdeskundigen praatten de deelnemers bij over de laatste ontwikkelingen, best practices en veranderingen in wet- en regelgeving. Ook Corine Baarends (projectleider Veiligheid Voorop) leidde een workshop op de Stoffendag. “Ik sta hier omdat de tools van Veiligheid Voorop óók voor het MKB interessant zijn. Onze Handreiking Heldere Afspraken bijvoorbeeld: hierin geven we tips hoe opdrachtgevers en opdrachtnemers goede afspraken over veiligheid kunnen maken. Verder is zeker ook de SAQ (zelfbeoordeling veiligheidscultuur) interessant: daarmee kijk je zelf naar de veiligheidscultuur binnen je bedrijf en ben je voorbereid. De SAQ zelf en gebruikershandleiding zijn gratis te downloaden via onze website.

Behalve ‘gevaarlijke stoffen’ zijn er ook nog ‘zeer zorgwekkende stoffen’. Niels Vogelzang (EHSQ, ViVoChem B.V.) woonde twee workshops bij om zich te informeren over Europese wetgeving op dit gebied. “Ik ben vandaag toch weer iets dichter bij de oplossing gekomen”, zegt Vogelzang. “Wij hebben te maken met een zeer beperkte emissie van formaline en ik weet nu hoe het met de regelgeving op dit punt zit.” In de laatste jaren dat hij de Stoffendag bezocht heeft, zag Niels Vogelzang een ontwikkeling naar steeds grotere ketenverantwoordelijkheid oftewel ‘product stewardship’. “Stel, er komt een producent bij ons die een bepaalde stof wil distribueren. Wat geeft hij ons aan informatie over die stof, waardoor ik het veilig kan opslaan, distribueren of afvullen? Op dat vlak moeten echt nog stappen worden gezet.”