Wie wordt de 'Veiligheidscoalitie van het jaar'?

18/01/2018

Bent u onderdeel van een samenwerking of partnerschap die de veiligheid in de procesindustrie verbetert? Of kent u zo’n coalitie?

Veiligheid Voorop en Industrielinqs zoeken naar de beste voorbeelden van ‘real partners in safety’, om ze in het spotlicht te zetten tijdens de verkiezing van de Veiligheidscoalitie van het jaar 2018.

Veiligheid overstijgt alles en mag nooit een onderwerp van onderlinge concurrentie zijn. Veiligheid vraagt juist om verbinding, nauwe samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, partijen uit verscheidene sectoren en bedrijven die vaak een verschillende achtergrond hebben. Kortom: veiligheid vraagt om echte partnerschappen.

Bent u zo'n partnerschap, of kent u zo'n partnerschap? Stuur ons uw suggesties voor kandidaten voor deze award via een mail met een korte omschrijving. U kunt mailen naar Corine Baarends, Veiligheid Voorop (baarends@vnoncw-mkb.nl) of Wim Raaijen, Industrielinqs (wim@industrielinqs.nl).

Nieuwe prijs gelanceerd op de Veiligheidsdag
Tijdens de vijfde landelijke Veiligheidsdag op 2 november heeft Anton van Beek (President DOW Benelux) namens het samenwerkingsverband Veiligheid Voorop een prestigieuze prijs gelanceerd voor de ‘Veiligheidscoalitie van het jaar’.

De eerste prijs voor de ‘Veiligheidscoalitie van het jaar’ zal samen met Industrielinqs georganiseerd worden en op 11 april 2018 tijdens de industriële beurs Safety and Health@Work in Ahoy worden uitgereikt aan een samenwerking van bedrijven in de chemieketen.

“Er bestaan al aparte veiligheidsprijzen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Met deze nieuwe prijs willen we juist het veilig samenwerken van ketenpartners onderscheiden, want daar kunnen we de grootste winst boeken”, aldus Van Beek.

Anton van Beek: “Veilige ketensamenwerking is een prioriteit waar zowel binnen mijn bedrijf Dow als binnen ons samenwerkingsverband Veiligheid Voorop veel aandacht voor is. Nederland is ‘coalitieland’ en ook in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan het alleen nog veiliger worden als je de handen ineenslaat. Ook dáár smeden we dus coalities.”

Eén van de belangrijke uitdagingen van het veilig werken in de chemie is dat - onder meer door specialisatie - steeds meer (onder)aannemers worden ingehuurd voor deelwerkzaamheden. In zo’n situatie, waar verschillende belangen spelen, is het cruciaal dat alle partijen op veiligheidsgebied nauw samenwerken.Wie wordt de 'Veiligheidscoalitie van het jaar'?