Reactie op OVV rapport Chemelot

06/07/2018

 

Reactie Veiligheid Voorop op  rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Veiligheid Voorop en ‘samenwerking in de chemie’

Het door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV)  gepubliceerde rapport ‘Chemie in samenwerking’ over de bevindingen uit het onderzoek naar de veiligheid op Chemelot is nuttig en nodig. Veiligheid Voorop apprecieert en stimuleert onafhankelijk onderzoek en waardeert de resultaten. Naast de specifieke analyse bevat de rapportage ook waardevolle algemene aanbevelingen die binnen Veiligheid Voorop zorgvuldig bestudeerd zullen worden. De betekenis en de eventuele gevolgen van de aanbevelingen voor het programma is strategisch onderwerp van gesprek. Want net als voor de Onderzoeksraad staat ook bij Veiligheid Voorop – de veiligheid voorop. Het landelijke programma werkt continue aan het nog veiliger maken van de bedrijven in de (petro)chemiesector. Veiligheid is een continue proces en is nooit af. Een kritische blik van buiten levert vaak een goede spiegel op om zaken nog beter te doen.

De aanbevelingen uit het OVV rapport (en eerdere OVV rapportages) zijn voor de hele  procesindustrie van belang. Om een hoger veiligheidsniveau in de industrie te bereiken, is het essentieel om te leren van (bijna) incidenten en best practices uit te wisselen. De lessen die uit dit rapport en andere rapportages, zoals de “zusterorganisatie van de Amerikaanse OVV, Chemical Safety Board , te halen zijn worden besproken tijdens de bijeenkomsten die de partners van Veiligheid Voorop organiseren.

De aangesloten BRZO bedrijven bij Veiligheid Voorop rapporteren ook jaarlijks over de veiligheidsprestaties op basis van een aantal sector brede indicatoren en activiteiten die vanuit Veiligheid Voorop zijn geïnitieerd. Daarnaast geven de branches individuele leden terugkoppeling over hun prestatie en stimuleren zij hun leden de prestaties van de sector in de breedte te verbeteren.

Samenwerking in de veiligheidsregio’s

Veiligheid Voorop richt zich op vier thema’s om de veiligheidscultuur- en prestaties binnen de BRZO-bedrijven verder te verbeteren.  Hiervoor heeft Veiligheid Voorop vier doelstellingen geformuleerd.

1.Betrokken leiderschap,

2 Excellente veiligheidsbeheersystemen,

3. Veiligheid in de keten en

4. Regionale veiligheidsnetwerken.

Actieve deelname aan een veiligheidsnetwerk is een van de vier pijlers van Veiligheid Voorop. De Regionale veiligheidsnetwerken spelen een belangrijke rol bij Veiligheid Voorop. De netwerken zijn gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring, en zijn in eerste instantie bedoeld voor alle BRZO- en ARIE-bedrijven. Bedrijven die nauw samenwerken met deze bedrijven op het gebied van onder andere procesveiligheid (zoals contractors) kunnen ook lid worden van de netwerken.