Veiligheid Voorop ontwikkelt self assessment veiligheidsbeleid

02/06/2014

Veiligheid Voorop ontwikkelt een self-assessment voor bedrijven om de veiligheidsprestaties verder te verbeteren. De self assessment questionnaire (SAQ) is een set van vragen over de implementatie van het veiligheidsbeleid van het bedrijf. Het ministerie van I&M ondersteunt de ontwikkeling van deze SAQ.

De SAQ kan door het bedrijf zelf of met behulp van een derde partij worden uitgevoerd. Doel is om door middel van een set van vragen na te gaan hoe veiligheid leeft binnen een bedrijf. Deze vragenlijst moet in 2-3 uur kunnen worden ingevuld door medewerkers van het bedrijf.

Het resultaat geeft het bedrijf inzicht in waar verbeteringen mogelijk zijn en is in eerste instantie bedoeld voor het bedrijf zelf. De SAQ richt zich op drie elementen: technische integriteit, management en cultuur. De tool zal na de zomer gereed zijn. De SAQ is gebaseerd op de in 2013 door de VOTOB (tankopslag) ontwikkelde Safety Maturity tool (SMT).

Veiligheid Voorop zal de SAQ sectorbreed uitrollen. De regionale veiligheidsnetwerken zullen daarbij een belangrijke rol spelen.

Safety deal

Het ministere van Infrastructuur en Milieu (IenM) zet zogenoemde safety deals in waarbij zij veiligheidscoalities aangaat met onder andere de chemische sector om de veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties te verbeteren. Voor deze safety dealsheeft de sector voorstellen ingediend bij IenM. De chemische sector is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van deze activiteiten. Het ministerie van IenM faciliteert. Onderdeel van de safety deals is de ontwikkeling van instrumenten die ingezet kunnen worden door de branches en individuele bedrijven. Het Self Assessment Questionaire (SAQ) is één van die instrumenten.