Veiligheid Voorop geeft invulling aan ketenverantwoordelijkheid

20/05/2014

Recentelijk zijn niet alleen binnen de industrie, maar ook in de politiek vragen gesteld over de invulling van ketenverantwoordelijkheid. De directe aanleiding was het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) over Odfjell. Een van de vragen daarin is hoever ketenverantwoordelijkheid nu eigenlijk strekt. Op 20 mei sprak Veiligheid Voorop met diverse vertegenwoordigers uit de industrie over de invulling van ketenverantwoordelijkheid.

Veiligheid Voorop richt zich op het verbeteren van de veiligheidscultuur binnen de chemie. Een van de vier pijlers van Veiligheid Voorop is ketenverantwoordelijkheid, waarbij bedrijven zich vergewissen dat ook de bedrijven waarmee zij zaken doen een goede veiligheidscultuur hebben.

De input uit de bijeenkomst wordt verwerkt in een position paper over de wijze van invulling van ketenverantwoordelijkheid binnen Veiligheid Voorop. Daarnaast ontwikkelt Veiligheid Voorop een toolbox met bestaande instrumenten en best practices van bedrijven.