Tweede voortgangsrapportage Veiligheid Voorop aangeboden aan staatssecretaris Mansveld

04/12/2013

Veiligheid Voorop heeft haar tweede voortgangsrapportage aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
In de rapportage staan de resultaten van een aantal indicatoren voor de veiligheidscultuur.

De belangrijkste resultaten op een rijtje:

  • Betrokken leiderschap: in 2012 vonden in de petrochemie gemiddeld 70 (2011:52) inspecties per bedrijf door senior leidinggevenden plaats.
  • Borging kwaliteit veiligheidsbeheerssysteem: het aantal bedrijven in de petrochemie dat in 2012 een deel van het veiligheidsbeheerssysteem heeft gecertificeerd is 36% (2011:16%).
  • Ontwikkeling veiligheidsprestaties: de zogenoemde LoPC index bedroeg in 2012 1,46 (2011:1,30), wat betekent dat er 1,46 lekkages zijn per 100 fte, inclusief contractors. Het aantal ongevallen met verzuim, de zogenoemde Lost Time Injury-index, bedroeg 0,29 (2011:0,31), wat betekent dat er 0,29 ongevallen met verzuim per 100 fte zijn, inclusief contractors. Het aantal ongevallen in de (petro)chemie is ten opzichte van andere sectoren laag.
  • Meedoen met veiligheidsnetwerken: 83% van de bedrijven is aangesloten bij een van de regionale veiligheidsnetwerken (2011: 72%).
  • Zaken doen met veilige bedrijven: in 2012 hanteerde 64% van de bedrijven een klant- of leveranciersbeoordelingssysteem (2011:75%).

Het is te vroeg om op basis van twee jaren trends af te leiden. Wel zijn een aantal ontwikkelingen te noemen die het toegenomen bewustzijn bij bedrijven voor veiligheid aantonen:

  • veel aandacht voor toolontwikkeling door branches om de veiligheidsprestaties te verbeteren, zoals de Self Assessment Questionnaire (SAQ’s) van de VOTOB
  • toename aantal deelnemers bij de regionale veiligheidsnetwerken evenals het aantal activiteiten om gezamenlijk best practices uit te wisselen.
  • toename aantal branches die zich aansluiten bij Veiligheid Voorop (VVVF en NVVK)
  • de tweede Veiligheid Voorop-dag is bezocht door meer dan 200 bedrijven.

Veiligheid Voorop

Veiligheid Voorop is een initiatief om de veiligheidscultuur binnen de (petro)chemie (de BRZO-bedrijven) te verbeteren. Hiertoe hebben de brancheorganisaties VNCI, VNPI, VOTOB en VHCP samen met VNO-NCW een actieprogramma opgesteld. Dit actieprogramma kent vier pijlers die tot een betere veiligheidscultuur en daarmee ook tot betere veiligheidsprestaties leiden: betrokken leiderschap, excellente manaementsystemen, actieve deelname aan veiligheidsnetwerken en het bevorderen van ketenverantwoordelijkheid.