Veiligheid leeft: hoge opkomst veiligheidsdag BRZO-bedrijven

21/11/2013

Een van de vier pijlers van het plan Veiligheid Voorop is ketenverantwoordelijkheid: alleen zaken doen met veilige bedrijven. Tijdens de Veiligheidsdag leverden de deelnemers input voor een objectieve checklist waarmee het veiligheidsniveau van ketenpartners beoordeeld kan worden.

De checklist wordt uitgewerkt en zal actief worden aangeboden aan alle BRZO-bedrijven die zich committeren aan Veiligheid Voorop. Zij kunnen de checklist gebruiken om samen met de ketenpartner naar een gezamenlijk, hoog veiligheidsniveau te komen. Daarnaast zal het instrument ook via de regionale veiligheidsnetwerken worden aangeboden.

Veiligheidsdag 'Veiligheid Voorop'

Onlangs hebben de VOTOB-leden een self assessment uitgevoerd, gericht op de drie-eenheid mindware (de veiligheidscultuur), software (management- en veiligheidsbeheerssystemen) en hardware (de stand van de tanks, de blussystemen en leidingen). Dit heeft geresulteerd in concrete verbeterplannen. Het self assessment van de VOTOB-leden was een van de initiatieven die werd behandeld tijdens de Veiligheidsdag. In workshops werd vervolgens dieper ingegaan op de verschillende veiligheidsthema's, zoals:

  • de veiligheidscultuur (goed leiderschap en elkaar aanspreken op veilig gedrag)
  • het onderzoeken van incidenten (hoe doe ik dat, wat kan ik ervan leren en hoe communiceer ik erover)
  • ketenverantwoordelijkheid (hoe ga ik om met mijn partners in de keten, onder andere leveranciers en afnemers).