Wilma Mansveld: 'Risico's accepteren hangt samen met vertrouwen'

01/07/2014

Duidelijke regelgeving, uniformiteit in handhaving, transparantie en een branche die haar verantwoordelijkheid neemt, dat zijn volgens staatssecretaris Wilma Mansveld van het ministerie van IenM de ingrediënten die nodig zijn om de veiligheid van de chemische industrie naar een nog hoger plan te tillen. Zij heeft er vertrouwen in dat het lukt, zegt ze in de juni-editie van Chemie Magazine. “Ik zie dat de branches de verantwoordelijkheid pakken, stappen vooruit maken”, aldus Mansveld, doelend op onder meer het actieplan Veiligheid Voorop.

Lees hier het interview

Lees hier Chemie Magazine juni