Handreiking handhavingstrategie Brzo biedt handvatten voor bedrijven

19/01/2015

Van de landelijke handhavingsstrategiestrategie Brzo is onlangs een handreiking gepubliceerd. De handreiking is bedoeld voor Brzo-inspecteurs, maar biedt Brzo-bedrijven ook nuttige informatie over onder andere het doel van de inspecties en de handhavingsmogelijkheden van Brzo+.

Doel handreiking

De handreiking geeft nadere uitleg en toelichting aan inspecteurs over het toepassen van de landelijke handhavingstrategie. Doel van deze handreiking is ook om de met de strategie beoogde uniformiteit van de handhaving verder te vergroten.
 
De handreiking bevat een samenvatting van de essentie van de handhavingstrategie en een toelichting op het toepassen van de strategie door inspecteurs. Ook bevat het informatie over wat inspecteurs moeten doen bij bijzondere omstandigheden, zoals herhaling van overtredingen bij hetzelfde bedrijf, stapeling van overtredingen en herhalende veelplegers en de handhavingsmogelijkheden.
 
Brzo-bedrijven kunnen de informatie uit de handleiding gebruiken om het veiligheidsbeleid van hun organisaties nog beter aan de eisen van Brzo+ te laten voldoen.
 
De handreiking is te downloaden op de website van BRZO+ (onder kop ‘Handhaving’)