Chemiebedrijven verbeteren veiligheid via buddy's

30/04/2015

De chemiebedrijven in Nederland gaan de veiligheidsprestaties van hun toeleveranciers en industriële dienstverleners kritischer beoordelen en hen helpen om deze te verbeteren via buddy’s. Hiermee willen ze de veiligheid in de gehele bedrijfsketen op een nog hoger niveau brengen. Dat meldt Chemie Magazine, het maandblad van de VNCI.

Veiligheid Voorop“Chemiebedrijven hebben geen juridische plicht om toe te zien op de veiligheid bij bedrijven waarmee ze zaken doen, maar wel een maatschappelijke plicht", zegt Peter Bareman, speerpuntmanager Veiligheid, Gezondheid en Milieu van de VNCI. “De samenleving moet er immers op kunnen vertrouwen dat we niet alleen in eigen bedrijf maar in de gehele keten veilig omgaan met gevaarlijke stoffen.”

Aanpak veiligheid
Daarom gaan de chemiebedrijven hun toeleveranciers en industriële dienstverleners kritischer beoordelen op hun veiligheidsprestaties, veiligheidscultuur en de mate van naleving van wet- en regelgeving.

Hoe ze dit het beste kunnen doen staat in het plan van aanpak voor veiligheid in de keten van het platform Veiligheid Voorop, waarbij de verschillende branches uit de chemieketen zijn aangesloten, zoals de raffinage, chemische productie, tankopslag en handel in chemische producten.

Buddy’s
In het position paper ‘Veiligheid in de Keten’ van Veiligheid Voorop staat beschreven hoe bedrijven hun opdrachtnemers kunnen beoordelen op veiligheid en zo nodig kunnen helpen die te verhogen.

Om van veiligheid in de keten werkelijk een succes te maken, is het belangrijk dat alle BRZO-chemiebedrijven deelnemen aan Veiligheid Voorop. Om de onderlinge kennisuitwisseling en de deelname aan Veiligheid Voorop verder te vergroten, starten het platform dit jaar met buddy’s: experts van bedrijven met veel veiligheidskennis die bedrijven met weinig kennis vooruit helpen.