Self Assessment Questionnaire beschikbaar na geslaagde proef

24/06/2015

Sinds deze week is de zogeheten Self Assessment Questionnaire (SAQ) beschikbaar voor chemiebedrijven. Met dit in opdracht van Veiligheid Voorop ontwikkelde instrument kunnen (BRZO-)bedrijven uit de chemieketen hun veiligheidssituatie doorlichten. Ter voorbereiding op de lancering is de SAQ uitvoerig getest en verbeterd bij chemiebedrijven, die allen enthousiast waren.

Via de SAQ beantwoorden medewerkers vragen over de thema’s veiligheidscultuur, veiligheidsbeheersysteem en integriteit van de installaties. Dit levert een beeld op van de veiligheidsprestaties en leidt tot een verbeterplan.

Naast deze drie vragenlijsten is er een handreiking beschikbaar waarin staat uitgelegd hoe een bedrijf de SAQ kan uitvoeren. De bijbehorende korte presentatie legt uit hoe het instrument moet worden toegepast. Alle onderdelen zijn beschikbaar op de website van Veiligheid Voorop.

Verbetervoorstellen

De komende tijd zal Veiligheid Voorop de ‘papieren’ versie omzetten in een digitale variant. Daarnaast wordt de SAQ (in samenwerking met de regionale veiligheidsnetwerken) na de zomer uitgerold via een workshop.

De SAQ kwam tot stand met ondersteuning van een Safety Deal tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het programma Veiligheid Voorop. Neem voor meer informatie, vragen en verbetervoorstellen contact op met Corine Baarends (baarends@vnoncw-mkb.nl) of Peter Bareman (Bareman@vnci.nl).