Positieve resultaten Veiligheid Voorop in 2014 en 2015

06/08/2015

Veiligheid is een topprioriteit voor de BRZO-bedrijven in de chemieketen die aangesloten zijn bij Veiligheid Voorop. De resultaten en ontwikkelingen van het programma Veiligheid Voorop over de vierde periode (2014/2015) laten dat duidelijk zien. De bijbehorende voortgangsrapportage is op 31 juli aangeboden aan staatssecretaris Mansveld.

In deze voortgangsrapportage doen de initiatiefnemers verslag van de bereikte resultaten en ontwikkelingen. Tevens geeft deze een vooruitblik naar de tweede helft van 2015 en 2016. De chemiebedrijven blijven voortdurend werken aan het constant verbeteren van de veiligheid met als doel nul ongevallen.

Leiderschap en veiligheid

In het rapport vallen vooral de positieve ontwikkelingen voor leiderschap in veiligheid op. In 2014 is het aantal inspecties door het hoogste management duidelijk verbeterd. Het aantal inspecties per 100 FTE ging van 17 in 2013 naar 25 in 2014.

Dit geeft aan dat steeds meer managers aanwezig zijn op de werkvloer en zich betrokken voelen bij wat daar gebeurt. Deze zichtbare betrokkenheid is belangrijk, aangezien deze een zeer positieve invloed heeft op het veiligheidsgedrag en de veiligheidscultuur binnen de bedrijven.

Leren van buddy’s

Uit de rapportage blijkt ook dat BRZO-bedrijven in de chemieketen steeds vaker buddy’s inzetten om van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen. Bedrijven zijn zeer positief over de resultaten hiervan. Veiligheid Voorop gaat de inzet hiervan daarom verder stimuleren en ondersteunen.

Ondersteuning van de activiteiten van Veiligheid Voorop door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (bijvoorbeeld via Safety Deals) is een belangrijke drijvende factor achter het programma.