"De verwachtingen zijn hooggespannen"

30/09/2015

Colette Alma, directeur VNCI, over de Self Assessment Tool voor chemiebedrijven.

Na een succesvolle pilot is de Self Assessment Tool voor chemiebedrijven klaar voor gebruik. De tool is uitvoerig getest bij vijf bedrijven, die lid zijn van de VNCI of de VHCP. Met dit instrument (ontwikkeld in opdracht van Veiligheid Voorop) kunnen (Brzo-)bedrijven uit de chemieketen hun veiligheidssituatie beter dan ooit zelf tegen het licht houden.

Om de veiligheidsprestaties van de (petro)chemie naar een nog hoger niveau te brengen, is in 2011 het actieplan Veiligheid Voorop opgesteld. Dit programma richt zich in eerste instantie op Brzo-bedrijven. VNCI is (als brancheorganisatie voor de chemische industrie) een van de initiatiefnemers en belangrijkste partners van Veiligheid Voorop. Directeur Colette Alma praat ons bij over een van de belangrijkste projecten van Veiligheid Voorop: de Self Assessment Tool (SAT).

Waarom heeft Veiligheid Voorop dit instrument (laten) ontwikkelen?

“De tankopslagbedrijven hebben naar aanleiding van Odfjell eenzelfde soort tool ontwikkeld, heel specifiek voor tankopslagbedrijven. Dat is een succes geworden; de betrokken bedrijven hebben daar veel aan gehad. Dus leek het verstandig ook zo’n instrument te ontwikkelen voor een bredere doelgroep, voor andere bedrijven die met gevaarlijke stoffen omgaan. En zo is deze generieke tool in het leven geroepen, een hulpmiddel voor bedrijven om zelf hun eigen veiligheid te managen.”

Wat heeft dit instrument bedrijven te bieden?

“Dit instrument richt zich op deze drie elementen: veiligheidscultuur, technische  installatie en veiligheidsmanagement. De SAT geeft bedrijven de handvatten om te zien hoe ze er volgens die hoofdlijnen voorstaan, waar hun tekortkomingen schuilen en hoe ze de huidige situatie kunnen verbeteren. Inmiddels is de tool bij vijf bedrijven uitgetest en klaar om uitgerold te worden. Wat ze met name aansprak, was de duidelijke feedback. De spiegel die ze zichzelf konden voorhouden. Een wereldwijde organisatie als Akzo Nobel heeft al een dergelijke tool, maar veel andere bedrijven niet. Die zijn heel blij met deze methode om inzicht te krijgen in sterktes en zwaktes.”

Welke meerwaarde heeft de SAT voor inspecteurs?

“Dat ligt eraan. Uiteindelijk moeten zij toch hun eigen oordeel vormen, onafhankelijk. Sommige bedrijven vinden het zelf prettig om hun SAT met de inspecteur te bespreken; het is aan het bedrijf zelf of dat voor de hand ligt. Het geeft inspecteurs wel een goede indruk van waar het bedrijf staat en waar het naar toe wil. En of het oordeel van de inspecteur strookt met hoe het bedrijf naar de situatie kijkt. Daarbij is de inspectie natuurlijk steeds bezig om te kijken op welke manier ze hun beperkte capaciteit zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten. Het voordeel kan zijn dat inspecteurs zich meer kunnen focussen op kritische punten.”

Moet je er dan niet voor waken dat inspecteurs zich teveel laten leiden door SAT? “Nee, die zijn onafhankelijk genoeg om hun eigen oordeel te vormen. Aan de andere kant bieden de uitkomsten van de SAT, inclusief het verbeterplan, een goed bespreekpunt met de inspecteur. In sommige gevallen is namelijk het juist goed als ze zich erdoor laten leiden. In die zin dat een inspecteur de lijsten van verschillende bedrijven naast elkaar kan leggen en op basis daarvan zijn prioriteiten bepaalt. Dat is meteen een tip om mee te geven aan bedrijven: SAT is zonde van je tijd wanneer je er slordig mee omgaat. Steek je er geen energie in, kun je het net zo goed niet doen. Het is een vrijwillige tool, voor bedrijven die hun veiligheid echt onder de loep willen nemen, om die waar mogelijk te verbeteren. Voor bedrijven die inzien dat het ontzettend belangrijk is om daar een goed beeld van te krijgen.”

Nog een nabrander?

“Jazeker. Dat wij ervan overtuigd zijn dat veel bedrijven in onze sector bij deze tool gebaat zijn. Het zou wel mooi zijn als er over één of twee jaar een analyse komt om te zien wat SAT werkelijk voor bedrijven heeft betekend. Want die tool is prachtig, maar het gaat om wat je ermee bereikt. Wij hebben er in elk geval hooggespannen verwachtingen van.”

Bron: BRZO+