Deelnemerslijst BRZO-bedrijven Veiligheid Voorop gepubliceerd

26/11/2015

Veiligheid Voorop heeft op de website een bedrijvenlijst gepubliceerd met deelnemende BRZO- bedrijven. Bedrijven die participeren in Veiligheid Voorop geven hiermee te kennen dat zij zich inspannen om te komen tot verdere verbetering van de veiligheidsprestaties en -cultuur.

Met de publicatie van deze lijst wil Veiligheid Voorop inzicht en duidelijkheid geven welke bedrijven actief zijn aangesloten bij Veiligheid Voorop. De doelstelling is dat alle BRZO bedrijven in de chemieketen zich aansluiten bij Veiligheid Voorop. 

De lijst geeft een overzicht van alle deelnemende BRZO-bedrijven, zowel BRZO-bedrijven uit de (petro)chemieketen als BRZO-bedrijven buiten de chemieketen. De lijst wordt periodiek, maar minimaal eenmaal per jaar, aangepast.

U vindt de lijst op veiligheidvoorop.nu/brzo-bedrijven

Het doel van het Veiligheid Voorop programma is om gezamenlijk de veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties van bedrijven in de chemieketen continu te verbeteren en naar een hoger plan te tillen. Hierbij richt het programma zich op de volgende vier pijlers:

  • Leiderschap
  • Excellente Veiligheidsbeheerssystemen
  • Regionale Veiligheidsnetwerken (delen kennis en best practices)
  • Veiligheid in de keten

Het programma Veiligheid Voorop ondersteunt de aangesloten brancheverenigingen met de invulling en uitvoering van het Veiligheid Voorop actieplan binnen haar vereniging en bij de aangesloten (BRZO) leden.