"Aankomend schooljaar start implementatie van het curriculum Procesveiligheid"

20/03/2016

“In het aankomende schooljaar moet het onderwijscurriculum Procesveiligheid van Veiligheid Voorop in concept klaar zijn voor gebruik in het chemisch/technisch hoger beroepsonderwijs. We gaan de toepassing van het curriculum dan bij een aantal hbo-scholen uittesten,” zegt Corine Baarends. Zij is zelfstandig ondernemer en fungeert sinds juni in opdracht van werkgeversorganisatie VNO/NCW als projectleider voor Veiligheid Voorop. “Een van de pijlers van Veiligheid Voorop is de Regionale Veiligheidsnetwerken en versterking van competenties. Binnen deze pijler worden projecten uitgevoerd ondermeer om de kennis en vaardigheden van personeel binnen de chemiesector verder te ondersteunen.”

Corine Baarends vertelt over de tot nu toe bewandelde weg: “Vanuit de begrippen kennis en competenties verrichtte VNCI samen met Domein Applied Sciences (DAS), een landelijk samenwerkingsverband van hbo-opleidingen, een verkenning naar de aandacht die procesveiligheid en veiligheid in het algemeen, binnen het chemisch/technisch hbo-onderwijs krijgt. Toen daaruit bleek dat dat onvoldoende is, startte een initiatief om een curriculum Procesveiligheid voor hbo chemische technologieopleidingen te ontwikkelen.” (Proces)veiligheid is een belangrijk aandachtsgebied voor hbo-studenten die in de procesindustrie aan de slag gaan.
In opdracht van Veiligheid Voorop heeft Vapro een vooronderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van het curriculum. De verkregen informatie dient nu overigens ook als input voor het nieuwe curriculum. Het vooronderzoek is uitgevoerd onder aansturing van een begeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de drie stakeholders: scholen, bedrijfsleven en overheid. “Naast Veiligheid Voorop, VNCI, DAS en Vapro namen ook de regionale veiligheidsnetwerken en het ministerie van I&M zitting in de commissie. De afgestudeerde studenten komen namelijk niet alleen te werken binnen bedrijven als procestechnologen, maar ook binnen de overheid als bijvoorbeeld inspecteurs van Brzo-bedrijven.” ...

Gepubliceerd in Fluids Processing 01, februari 2016

Lees hier het hele artikel: