Genomineerden essaywedstrijd Veiligheid Voorop bekend

07/04/2016

Op donderdag 19 mei presenteren de zes genomineerden van de essaywedstrijd ‘Veiligheid een Kettingreactie?!’ hun inzending voor de jury en genodigden, waarna de winnaars bekend worden gemaakt.
Het was geen gemakkelijke opgave, maar na uitvoerig overleg heeft de jury uit twintig inzendingen zes essays genomineerd voor de essaywedstrijd van Veiligheid Voorop, een initiatief in samenwerking met de TU Delft en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Door ideeën, ervaringen en adviezen op deze manier te delen met anderen wordt er gewerkt aan de verdere verbetering van de veiligheid in de chemieketen.

Prijsuitreiking
De zes genomineerden presenteren op 19 mei hun inzending voor de jury en genodigden. De presentaties worden beoordeeld op structuur en helderheid, kwaliteit van het gebruikte materiaal, beantwoording van vragen en retorische kwaliteit van de spreker. Na de presentaties gaat de jury in beraad waarna de drie winnaars bekend worden gemaakt.
De winnaars ontvangen een beurs voor de opleiding Management of Safety, Health and Environment van de TU Delft t.w.v. 25.000 euro.

De genomineerden zijn:
• Maarten Ernst Vriezen (Tebodin)
• Eric Huisman (AkzoNobel) 
• Maarten de Looij (Vopak) 
• Denise Harkema (Tebodin)
• Peter Legebeke (Stork)
• Roy Jautze (Dana Petroleum) 


‘Veiligheid een kettingreactie!’
Het thema sluit aan bij de pijlers van het programma Veiligheid Voorop. Het gaat om zowel interne als externe veiligheid in de keten en om leiderschap bij het werken met gevaarlijke stoffen. Veilig werken kun je niet alleen maar doe je met elkaar. Dit vraagt om over de grenzen van het eigen bedrijf heen te kijken en samen te werken met ketenpartners, zoals toeleveranciers, contractors, logistieke dienstverleners en afnemers van chemische producten. Samen veilig werken in de keten wordt zo een ‘kettingreactie’ waar steeds meer bedrijven zich voor gaan inzetten. Het vraagt leiderschap en durf om samen de veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties steeds verder te verbeteren.

De tien beste ingezonden essays worden gebundeld en gepubliceerd op de website van Veiligheid Voorop.


In 2014 is de eerste essaywedstrijd uitgeschreven met als thema ‘Veiligheid en Leiderschap’. De ingediende essays zijn gepubliceerd in een essaybundel, zie hiervoor www.veiligheidvoorop.nu/safety-deals (zie: 5. Essaywedstrijd veiligheid).