"De industrie zorgt voor een veiligere omgeving"

05/07/2016

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid. In de nieuwe, zesde editie staat de mens centraal. De mens als (zelfredzame) burger, als slachtoffer, als beleidsmaker en als aanjager van digitale innovatie. Hieronder schetsen we enkele ontwikkelingen die in het rapport aan bod komen.

Welke factoren dragen bij aan verbeterde omgevingsveiligheid in de chemische industrie en welke positieve neveneffecten levert dit op voor deze bedrijven?

Er is van oudsher een natuurlijke spanning tussen de chemische industrie en de veiligheid in de omgeving van het bedrijf. Ervaring leert namelijk dat als het misgaat, dit grote consequenties heeft. De overheid heeft aangaande omgevingsveiligheid een controlerende en toezichthoudende rol. In dit artikel laten we zien dat een echte bijdrage aan meer veiligheid vanuit het bedrijf zelf moet komen. Door leiderschap, samenwerking, professionalisering en digitalisering kan vooral het bedrijf bijdragen aan de algehele omgevingsveiligheid.

De industrie zet veiligheid voorop
Vanuit het VNO-NCW is het programma Veiligheid Voorop opgericht om BRZO-bedrijven (zie kader) in de chemische sector bewust te maken van veiligheid en ze te helpen bij het organiseren van de juiste veiligheidsmaatregelen. Het programma spreekt de intrinsieke motivatie van bedrijven aan om serieus te werken aan de verbetering van veiligheid. Hierbij ligt de focus niet alleen op veiligheid in het primaire proces, maar ook op samenwerking tussen bedrijven en de omgeving. Het programma draagt sterk bij aan het bewustzijn van bedrijven om ook de omgevingsveiligheid te vergroten. Daarbij wordt met name het samenwerken en delen van kennis gestimuleerd.

Bedrijven nemen door deelname aan het programma hun verantwoordelijkheid en gaan voor excellente veiligheid. Het behalen van het Responsible Care certificaat (ISO-14001), zoals door de Nederlandse vestigingen van SABIC, maken de verbeterde veiligheidsprestaties zichtbaar. Primair hebben zij focus op de operationele processen en de veiligheid daarvan, maar ook het omgevingsbewustzijn wordt sterker.

Aanvullend helpt het programma de chemiebedrijven met tools om de veiligheidscultuur te verbeteren en meetbaar de veiligheidsprestaties te verbeteren. Het streven is geen enkel incident te hebben. Concrete resultaten zijn bijvoorbeeld het Self Assessment Questionnaire dat bedrijven helpt om de belangrijke punten rond hun veiligheid te adresseren en de regionale veiligheidsbijeenkomsten die georganiseerd worden om actief kennis op te doen en uit te wisselen...

Gepubliceerd in ‘Trends in Veiligheid 2016’, een jaarlijks visierapport van Capgemini, juni 2016

Lees hier het hele artikel: