Eindrapportage regioworkshops 'Veiligheid in de keten' gepubliceerd

12/07/2016

In vervolg op de Positon Paper en de checklist ‘Veiligheid in de keten’, heeft Veiligheid Voorop, in samenwerking met de Regionale Veiligheidsnetwerken, de regioworkshop ’Veiligheid in de keten’ ontwikkeld. Deze workshop is in de periode september 2015 tot mei 2016 vijf keer uitgevoerd. De bijbehorende eindrapportage is nu beschikbaar.

In de rapportage vindt u het verslag van de -visuele- denksessies, waarbij de belangrijkste bottlenecks voor veilig werken in de keten zijn geïdentificeerd. De publicatie beschrijft voorstellen en ideeën om deze bottlenecks op te heffen. Daarnaast zijn in deze workshops voorbeelden van goede praktijken over veilig werken in de keten gepresenteerd. De sessies hebben geleid tot input voor vervolgacties, zowel op landelijk niveau (Veiligheid Voorop) als op regionaal niveau (Regionale Veiligheidsnetwerken).

Een van de belangrijkste ambities van het programma Veiligheid Voorop is het verbeteren van de veiligheid in de gehele chemieketen. Ketenveiligheid betekent dat bedrijven die grootschalig omgaan met gevaarlijke stoffen niet alleen zelf aan veiligheid werken maar dit ook vragen van hun partners in de keten zoals toeleveranciers en contractors.
Voor de regioworkshops ‘Veiligheid in de keten’ waren de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Het verlevendigen van de Position Paper ‘Veiligheid in de keten’ en het creëren van awareness.
  • Het met BRZO-bedrijven en hun ketenpartners benoemen van uitdagingen op het gebied van ketenverantwoordelijkheid, dilemma’s identificeren en ‘best practices’ uitwisselen.
  • Het bepalen van mogelijke follow-up acties op basis van de uitkomsten van de workshops.

Veiligheid Voorop blijft aandacht schenken aan ketenveiligheid. Ook hier is veiligheid nooit af en verdient continue aandacht van alle partners in de chemieketen.

Lees hier de eindrapportage regioworkshops ‘Veiligheid in de keten’:

Eindrapportage regioworkshops ‘Veiligheid in de keten’ - bijlage visuals:

 Eindrapportage regioworkshops ‘Veiligheid in de keten’ - visual denksessie (workshop 1):

Eindrapportage regioworkshops ‘Veiligheid in de keten’ - visual denksessie (workshop 2):

Eindrapportage regioworkshops ‘Veiligheid in de keten’ - visual denksessie (workshop 3):

Eindrapportage regioworkshops ‘Veiligheid in de keten’ - visual denksessie (workshop 4):

 Eindrapportage regioworkshops ‘Veiligheid in de keten’ - visual denksessie (workshop 5):