Eerste Safety Deal voor de VELIN een feit

19/07/2016

Het ministerie van IenM heeft het eerste deel van de Safety Deal ‘Voorkomen van graafschades aan ondergrondse leidingen voor transport van gevaarlijke stoffen’ verleend aan de Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN).

Graafschades vormen een ernstige bedreiging voor het transport van gevaarlijke stoffen door ondergrondse buisleidingen. Graafincidenten hebben veelal een grote impact zowel op de direct bij het incident betrokken personen als het milieu. Bovendien is het verhelpen van vervolgschade kostbaar. De graafsector neemt zijn verantwoordelijkheid hierin en heeft daarom in samenwerking met Veiligheid Voorop een aanvraag voor een Safety Deal voorbereid. Dit eerste deel is verleend aan de Universiteit van Twente voor het uitvoeren van het onderzoek naar beschikbare en experimentele opsporingsmethoden van ondergrondse stalen leidingen. Deze Safety Deal bestaat uit een viertal onderdelen:

  1. Detectie van ondergrondse stalen leidingen inclusief handzame ontvangers van het detectiesignaal.
  2. Het ontwikkelen van graaftechnieken waarbij ondergrondse obstakels niet worden beschadigd.
  3. Het ontwikkelen van apps specifiek gericht op het graven naar transportleidingen met gevaarlijke stoffen.
  4. Het ontwikkelen van enkele trainings- en scholingspakketten voor machinisten, toezichthouders en leidingcoördinatoren.

Vooruitlopend op de verwachte goedkeuring van de Safety Deal heeft het Ministerie van IenM nu het eerste deel voor het onderzoek naar detectietechnieken goedgekeurd. Zowel de VELIN als Veiligheid Voorop zijn erg tevreden met deze eerste stap om te komen tot het voorkomen van graafschades aan ondergrondse leidingen.


Zie voor meer informatie over de VELIN www.velin.nl.