Veiligheid Voorop draagt bij aan veiligheidsprestaties en -cultuur

01/09/2016

BRZO-bedrijven, branches en veiligheidsnetwerken vinden unaniem dat het programma Veiligheid Voorop een goed programma is en bijdraagt aan de verdere verbetering van de veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties van de BRZO-bedrijven. Om die reden én omdat veiligheid continue de aandacht verdient, spreken zij de wens uit dat het programma gecontinueerd wordt. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie van het programma Veiligheid Voorop.

Zoals afgesproken in het meerjarenprogramma is het programma Veiligheid Voorop geëvalueerd. Bij de evaluatie zijn de BRZO-bedrijven, de bij Veiligheid Voorop aangesloten branches en de Regionale Veiligheidsnetwerken betrokken. Alle partijen geven aan dat het Veiligheid Voorop-programma van toegevoegde waarde is en de bedrijven ondersteunt om de veiligheidscultuur verder te verbeteren.

Betere definitie prestatie-indicatoren

Met de voorzetting van het programma is het van belang dat er ook verbeteringen doorgevoerd worden die de betrokken partijen hebben aangegeven. Deze verbeteringen richten zich met name op de betere definities en keuze van de prestatie-indicatoren, de communicatie met de betrokken partijen en de verdere versterking van zowel de participatie en deelname aan het programma als de samenwerking tussen de betrokken partijen. Bovenal is de wens geuit de werkvloer meer te betrekken bij het programma. Dit wordt direct opgepakt tijdens de Veiligheid Voorop Veiligheidsdag op 3 november 2016.

Veiligheid Voorop

Het programma Veiligheid Voorop is in 2011 gestart op initiatief van VNO NCW, VNPI, VNCI, VOTOB en VHCP. Inmiddels zijn in totaal 14 branche- en beroepsverenigingen aangesloten en is 76% van de BRZO-bedrijven in de chemieketen aangesloten bij Veiligheid Voorop.

De evaluatie van Veiligheid Voorop heeft plaatsgevonden door middel van een digitale vragenlijst voor alle BRZO-bedrijven in Nederland. Daarnaast zijn bij alle stakeholders interviews afgenomen. De evaluatie is uitgevoerd in de periode december 2015 - april 2016.

Lees hier de managementsamenvatting van de evaluatie Veiligheid Voorop.