Nieuwe subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO

18/10/2016

Het ministerie van I&M heeft op 21 september jl. de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector vastgesteld. Het doel is het verbeteren van de omgevingsveiligheid voor industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen (= BRZO sector).

De subsidie wordt verleend voor uitvoering van projecten die te maken hebben met

het verbeteren van de veiligheidscultuur,
ketenverantwoordelijkheid en
het stimuleren van veilige bedrijventerreinen en veilige clusters
Met deze regeling worden collectieve initiatieven ondersteunt die voldoende bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland. Hiermee wordt gestreefd naar brede toepasbaarheid en maximale impact van de subsidie.

In aanmerking komen bijvoorbeeld projecten voor proces- en organisatie-innovatie, opleiding maar ook milieustudies. De maximaal toe te kennen subsidie bedraagt 50% van de projectkosten.

Het subsidieplafond voor 2016 en 2017 is vastgesteld op in totaal € 4.000.000 en wordt op volgorde van binnenkomst beoordeeld. De aanvragen worden beoordeeld om te bepalen of het project voldoende bijdraagt aan het verbeteren van de omgevingsveiligheid en het blijvend effect daarvan.

De regeling is niet bedoeld voor projecten die te maken hebben met het voldoen aan wet- en regelgeving. Voor toegekende projecten zullen de resultaten steeds ter beschikking moeten komen aan de cluster, branche of keten waarvoor het project bedoelt is.

Deze regeling wordt in 2016 uitgevoerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en vanaf 1 januari 2017 door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken.