Ministerie SZW lanceert pagina ‘Verantwoord Opdrachtgeverschap’

22/12/2016

Naast werkgevers, werknemers en zelfstandigen hebben ook opdrachtgevers een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving, bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat hun contractors veilig onderhoudswerkzaamheden kunnen uitvoeren onder de juiste condities.

Minister Asscher van Sociale Zaken & Werkgelegenheid vindt verantwoord opdrachtgeverschap van groot belang en wil dat stimuleren. Daarom heeft het ministerie nu alle informatie die van betekenis is voor de rol van opdrachtgevers bij gezond en veilig werken bijeengebracht op de pagina ‘Verantwoord opdrachtgeverschap’ van het Arboportaal. Hier is onder meer een videoanimatie te zien met praktische tips om invulling te geven aan verantwoord opdrachtgeverschap en een handreiking voor opdrachtgevers over de mogelijkheden om bij aanbestedingen rekening te houden met gezond en veilig werken.

Veiligheid Voorop erkent het belang van goede samenwerking in de keten. Ketenverantwoordelijkheid is dan ook een van de vier pijlers van het landelijke programma. Onder de vlag van Veiligheid Voorop zijn richtlijnen opgesteld voor veiligheid in de keten (zie veiligheidvoorop.nu/instrumenten). Op dit moment wordt gewerkt aan een handreiking over heldere afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze zal begin 2017 gepubliceerd worden.