Webinar legt de problemen rond 'gelijkwaardigheid' bloot

11/09/2017

Een van de lastigste dingen op veiligheidsgebied is de verantwoorde samenwerking met ketenpartners. Vaak lopen er bij chemische bedrijven veel ingehuurde krachten rond, maar gaan deze mensen op dezelfde manier om met risico’s? Melden zij incidenten en near misses op dezelfde wijze? En delen zij alles met elkaar?

Tijdens het webinar ‘Veilig samenwerken in de keten’ (georganiseerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) werd ingegaan op de moeilijkheden waar opdrachtgevers en opdrachtnemers tegenaan lopen wanneer ze op een veilige manier samen willen werken.

Gert-Jan Crucq (programmamanager ‘Veilig werken met aannemers’ bij Vopak) vindt dat veilig samenwerken in de keten alles te maken heeft met een gelijkwaardige relatie. Maar dat is makkelijker in theorie dan in de praktijk; er spelen immers commerciële belangen en tijdsdruk is aan de orde van de dag.

Volgens Rick Gooshouwer (manager HSE Quality bij ENGIE) is gelijkwaardigheid een gevoel dat over en weer gecreëerd moet worden. “Het moet door alle medewerkers gedragen worden, je kunt het niet simpelweg opleggen.” Over hoe je zo’n ‘gelijkwaardig gevoel’ creëert, is bij ENGIE goed nagedacht. Gooshouwer: “Voor ons begint het ermee dat leiderschap los staat van een bepaalde functie. Leiderschap ligt bij de vakmensen die uitspreken wat ze nodig hebben om veilig te kunnen werken. Wanneer iemand van de regels afwijkt, voert hij daarover een open gesprek met zijn leidinggevende. Immers: misschien zijn er wel goede redenen om dat te doen. Wij hebben verder als lijn dat we elkaar niet aanspreken op gedrag, maar elkaar proberen te helpen. Dat heeft een heel andere klank.”

Samenwerking niet altijd makkelijk
Tijdens het webinar werden ook stellingen aan het virtuele publiek voorgelegd. Op de vraag of bedrijven vanuit gelijkwaardigheid met ketenpartners samenwerken, antwoordde het grootste deel van de respondenten negatief: 41% was het oneens tegenover 38% eens. “Dat verbaast mij niet”, reageert Corine Baarends (projectleider Veiligheid Voorop). “Uit onze achterban kwam naar voren dat de samenwerking tussen ketenpartners niet altijd makkelijk gaat. In antwoord daarop hebben wij een handleiding heldere afspraken opgesteld. Iedereen kan deze van onze website downloaden.”

Eén ding waar managers of leiders van BRZO-bedrijven vandaag nog mee kunnen beginnen, is het bedanken van de medewerker die een veiligheidsmelding heeft gedaan. Corine Baarends: “Dat is hartstikke makkelijk en het kost niets.”

Wilt u het webinar terugkijken? Dat kan via deze link.

Hier kunt u de Handreiking Heldere Afspraken, of de korte versie van de handreiking, downloaden.