Gratis Handreiking NTA 8620 voor veiligheidsbeheerssystemen

29/09/2017

Hoe richt je als BRZO-bedrijf op een goede manier een veiligheidsbeheerssysteem in? Normalisatie-instituut NEN biedt BRZO-bedrijven met de vernieuwde technische afspraak ‘NTA 8620’ een handvat voor de inrichting van een VBS gericht op het voorkomen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen en voor het beheersen van gevolgen van zulke ongevallen.

In november 2016 is de vernieuwde PGS6 richtlijn ‘Aanwijzingen voor implementatie van het Brzo 2015’ gepubliceerd. De PGS6 is bedoeld om de regels toe te lichten die opgenomen zijn in het ‘Besluit risico’s zware ongevallen 2015’ en de daarbij horende ‘Regeling risico’s zware ongevallen’. PGS6 gaat onder andere in op het veiligheidsrapport en het veiligheidsmanagementsysteem. De norm NTA 8620 is een extra (vrijwillige) handreiking op de PGS6 en biedt handvatten voor de BRZO-bedrijven voor de nadere invulling van de regels.

NEN stelt de vernieuwde norm ‘NTA 8620’ gratis beschikbaar via de website. Bedrijven kunnen de nieuwe versie van de norm gemakkelijk met de oudere versie vergelijken via NEN Connect redline module. De eisen waaraan een veiligheidsbeheerssysteem moet voldoen, worden ontleend aan de Europese Seveso-richtlijn waarvan het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) de Nederlandse ‘vertaling’ is. Het denken over managementsystemen is na de publicatie van de Seveso-richtlijnen verder gegaan, dit heeft geleid tot de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA) die de basis is voor onder andere de ISO 14001-norm.

In 2004 is geconstateerd dat de VBS-eisen uit het BRZO niet aansloten bij de managementsystemen die bedrijven hadden. Het gevolg was dat verschillende bedrijven voor BRZO een apart managementsysteem hadden. Dit is vaak niet praktisch en leidt niet tot een optimaal resultaat. Om integratie van de managementsystemen mogelijk te maken is de NTA 8620 opgesteld. Het vernieuwde norm NTA 8620 is de opvolger van de versie uit 2006. De nieuwe handreiking is voor de eerste 1000 gebruikers gratis te downloaden van de NEN-website.