Grootse afsluiting 'Gezond en veilig werkt'

29/09/2017

Veiligheid leeft. Dat was te zien op de slotbijeenkomst van het programma ‘zelfregulering gezond en veilig werken’ van het ministerie van SZW. Honderden mensen van brancheorganisaties, bedrijven, overheden en kennispartners namen deel aan workshops en tafelgesprekken. Namens Veiligheid Voorop leidde Corine Baarends een tafel gesprek over heldere afspraken in de keten.

“De overheid staat wat mij betreft voor goed werk voor iedereen”, daarmee opende Gert-Jan Buitendijk (directeur generaal Werk, SZW) de conferentie. “Maar gezond je pensioen halen, daar zijn goede arbeidsomstandigheden voor nodig.” Buitendijk beklemtoonde verder dat veiligheid méér moet zijn dan het opvolgen van regels; “Veiligheid moet je doen omdat je dat wílt. Dat vraagt om leiderschap en om vertrouwen.” Het doel van het programma ‘Gezond en Veilig Werkt’ was om branches en bedrijven te stimuleren in beweging te komen en zelf veiligheidsonderwerpen te reguleren . Buitendijk na afloop: “Dat doel lijkt mij bereikt. De afgelopen jaren hebben we vanuit SZW veel mensen en middelen ingezet om dit programma uit te werken. Nu staat er een netwerk dat op eigen kracht verder gaat.”

Buitendijk erkent dat er spanning kan zitten tussen regels en procedures enerzijds, en eigen initiatief anderzijds. “We moeten steeds blijven nadenken of regelgeving het gewenste doel - veiligheid in dit geval - echt dient.” Deze manier van denken past bij een ‘overheid 3.0’ die volgens de DG tegenwoordig meer sámen met partners maatschappelijke vraagstukken benadert. Het programma ‘Gezond en Veilig Werkt’ is hier een uitstekend voorbeeld van.

Dieper de keten in
Corine Baarends kan dit na afloop van haar tafelgesprek bevestigen. “In Veiligheid Voorop werken 17 branches samen om de veiligheidscultuur van bedrijven in de chemieketen structureel te verbeteren. De ‘Handreiking Heldere Afspraken’ die ik vandaag besproken heb, komt uit de bedrijven zelf. Het is een antwoord op de vragen die bedrijven zélf hadden over veilig samenwerken in de keten.”

In gesprek met de deelnemers kwam er nog een nieuwe vraag naar voren. Corine Baarends: “Eén van de mensen aan mijn tafel had het over de onderaannemers die werk uitvoeren in opdracht van een hoofdaannemer. Hoe maken deze partners dieper in de keten samen afspraken over veiligheid? Dat is een aspect van veiligheid in de keten vraag waar we ons als Veiligheid Voorop zeker over gaan buigen.”