Veiligheid Voorop lanceert prijs voor 'Veiligheidscoalitie van het jaar'

06/11/2017

 

Tijdens de vijfde landelijke Veiligheidsdag op 2 november heeft Anton van Beek (President DOW Benelux) namens het samenwerkingsverband Veiligheid Voorop een prestigieuze prijs gelanceerd voor de ‘Veiligheidscoalitie van het jaar’.

De eerste prijs voor de ‘Veiligheidscoalitie van het jaar’ zal samen met Industrielinqs georganiseerd worden en op 11 april 2018 tijdens de industriële beurs Safety and Health@Work in Ahoy worden uitgereikt aan een samenwerking van bedrijven in de chemieketen.

“Er bestaan al aparte veiligheidsprijzen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Met deze nieuwe prijs willen we juist het veilig samenwerken van ketenpartners onderscheiden, want daar kunnen we de grootste winst boeken”, aldus Van Beek.

Anton van Beek: “Veilige ketensamenwerking is een prioriteit waar zowel binnen mijn bedrijf Dow als binnen ons samenwerkingsverband Veiligheid Voorop veel aandacht voor is. Nederland is ‘coalitieland’ en ook in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan het alleen nog veiliger worden als je de handen ineenslaat. Ook dáár smeden we dus coalities.”

Eén van de belangrijke uitdagingen van het veilig werken in de chemie is dat - onder meer door specialisatie - steeds meer (onder)aannemers worden ingehuurd voor deelwerkzaamheden. In zo’n situatie, waar verschillende belangen spelen, is het cruciaal dat alle partijen op veiligheidsgebied nauw samenwerken.

Veiligheidsdag 2017

Programma
12.30: Inloop met lunch
13.30: Opening ‘We gaan op missie’
13.45: Verschillende visie op eigenaarschap (plenair)
14.30: Casus ruimtemissie ‘Eigenaarschap’
16:00: Pauze
16.30: Veilig samenwerken in de ruimte, door André Kuipers
17:30: Plenaire terugkoppeling
18.00: Afsluiting en borrel