• Werken aan veiligheid is een continu verbeterproces
  Werken aan veiligheid is een continu verbeterproces
 • Veiligheidscultuur: hearts and minds
  Veiligheidscultuur: hearts and minds
 • Veiligheid Voorop: vier pijlers om de veiligheidscultuur te verbeteren
  Veiligheid Voorop: vier pijlers om de veiligheidscultuur te verbeteren
 • Goed leiderschap is cruciaal
  Goed leiderschap is cruciaal

Veiligheid Voorop

Veiligheid is uitermate belangrijk voor bedrijven in de (chemische) industrie. Een bedrijf wil veiligheid goed op orde hebben. Niet alleen voor de eigen medewerkers, maar ook voor omwonenden en voor het milieu. Daarom neemt een bedrijf allerlei veiligheidsmaatregelen en zijn er tal van veiligheidsprocedures.

Werken aan veiligheid is een continu proces van ervaringen opdoen, van leren van elkaar en van verbeteringen doorvoeren. Hoe vervelend ook, het kan gebeuren dat er iets fout gaat. Het is belangrijk om daar binnen de sector goed naar te kijken en ervan te leren.

Om de veiligheidsprestaties van de (petro)chemie naar een nog hoger niveau te brengen is in 2011 het actieplan Veiligheid Voorop opgesteld. Het programma richt zich in eerste instantie op bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, de zogenoemde BRZO-bedrijven.

Veiligheid Voorop is een initiatief van VNO-NCW, de chemische industrie (VNCI), de petroleumindustrie (VNPI), de tankopslagbedrijven (VOTOB) en de handelaren in chemische producten (VHCP). Inmiddels hebben ook andere organisaties zich aangesloten, zoals de brancheorganisaties van onderhoudsorganisaties (VOMI, NVDO en World Class Maintenance) en van verf- en drukinktbedrijven (VVVF). Veiligheid Voorop wordt ondersteund door NVVK, de beroepsvereniging van veiligheidskundigen.

SAVE THE DATE: Veiligheid Voorop Veiligheidsdag 2017

Agenda

Veiligheid Voorop

3 november 2016: Veiligheidsdag voor BRZO-bedrijven

Activiteiten in de regio