Werkprogramma

De Stichting Veiligheid Voorop heeft als doel de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties van BRZO bedrijven in de (petro)chemische industrie te stimuleren en te verbeteren. Het door de stichting uitgevoerde gelijknamige programma kent vier aandachtsgebieden op basis waarvan de voorgenomen activiteiten worden gestructureerd. Deze zogenaamde pijlers zijn gevormd rondom het thema betrokken leiderschap, excellente veiligheidsbeheerssystemen, veiligheid in de keten en regionale veiligheidsnetwerken.

Specifieke projecten worden veelal uitgevoerd met behulp van een subsidie van de overheid. De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO) steunt initiatieven van samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties die voldoende bijdragen aan de blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland. Het betreft hier industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen. Informatie over deze subsidieregeling en toegekende aanvragen (safety deals) kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.