SAQ 2.0 en SAQ Light

In 2015 is door de Stichting Veiligheid Voorop (SVV) een Self Assessment Questionnaire (SAQ) ontwikkeld, waarmee bedrijven een integrale beoordeling en verbeterplan kunnen maken van de veiligheidscultuur (mindware), het veiligheidsmanagement systeem (software), en de technische installaties (hardware).

Door Royal HasKoningDHV is in opdracht van de Stichting Veiligheid Voorop en met medewerking van een zestal bedrijven in de (petro)chemische sector en de brancheorganisatie VOTOB in 2020/2021 een project uitgevoerd met als doel om de bestaande SAQ inhoudelijk te actualiseren en functioneel te verbeteren om daarmee de drempel voor gebruik te verlagen. Dit project werd uitgevoerd onder de subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, subsidieregeling Top Sector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het eindresultaat van dit project is een volledig geactualiseerde versie van de in 2015 ontwikkelde self-assessment questionnaire (SAQ 2.0). Ook is vergeleken met de oorspronkelijke versie de functionaliteit van de SAQ verbeterd (o.a. modulaire opzet, digitalisering, verbeterplan en rapportage functie).

Op basis van de SAQ 2.0 is tevens een quick scan versie (SAQ Light) ontwikkeld. Het doel van de SAQ Light is om in relatief korte tijd en aan de hand van een beperkt aantal vragen een redelijk beeld te krijgen van het veiligheidsniveau en de beheersmaatregelen in het bedrijf. De SAQ Light is met name bedoeld voor het MKB, beginnende Brzo- en ARIE-bedrijven. Waar gewenst kan door gebruikers van de SAQ Light een verdere verdieping van specifieke elementen plaatsvinden met behulp van de SAQ 2.0.

Ter ondersteuning voor het gebruik zijn voor beide instrumenten een handleiding en instructiefilmpje opgesteld.

SAQ 2.0

Gebruiksinstructie SAQ 2.0

handleiding

SAQ Light

Gebruiksinstructie SAQ Light

handleiding

In samenwerking met Safety Delta Nederland is er ook een e-learning beschikbaar gemaakt voor de SAQ Light. Deze kunt u op de SDN Academy volgen.

Vraag hieronder de SAQ 2.0 en de SAQ light aan. Nadat u uw gegevens heeft ingevuld ontvangt u meteen een e-mail met de documenten.