• Goed leiderschap is cruciaal
  Goed leiderschap is cruciaal

Seveso Top Leadership Curriculum

 

 

De Seveso Top Manager speelt een cruciale rol in het bereiken en behouden van een hoog veiligheidsniveau van een BRZO bedrijf. In Nederland staan deze bedrijven voortdurend in de aandacht.

Zowel interne als externe stakeholders verlangen dat er gewerkt wordt op een hoog veiligheidsniveau. Er zijn, vooral extern, aanzienlijke veiligheidsrisico’s en het is niet eenvoudig deze te managen tezamen met de andere belangen van het bedrijf. De Seveso Top Manager is hiervoor de eindverantwoordelijke binnen het bedrijf en wordt hier zowel juridisch als moreel op aangesproken.

Met het Curriculum Seveso Top Leadership wordt de Seveso Top Manager voorbereid om zich te ontwikkelen tot een competente Seveso Top Manager met een goed moreel kompas die de aanzienlijke (externe) veiligheidsrisico’s zodanig kan managen dat de veiligheid van medewerkers, contractors en omwonenden steeds geborgd is.

 

Het Curriculum

Het Curriculum bestaat naast klassikale opleidingsdagen uit praktische huiswerkopdrachten en de ontwikkeling en toepassing van een eigen Persoonlijk Verbeterplan. Het geeft inzicht in verschillende theorieën van Betrokken Leiderschap en de Beheersfactoren aangevuld met de noodzakelijke basiskennis voor Wet- en regelgeving en Extern Stakeholder Management. 

Optioneel wordt een module aangeboden waarin de grondbeginselen van Operationele Procesveiligheid aan de orde komen. Deze module is vooral bedoeld voor Seveso Top Managers die hun kennis en ervaring in operationele procesveiligheid op niveau willen brengen of willen opfrissen.

Voor het creëren van een veilige en gezonde bedrijfsvoering van een BRZO bedrijf is Betrokken Leiderschap van de Seveso Top Manager een absolute voorwaarde. Het Curriculum stimuleert en daagt u vooral uit om kritisch naar uw eigen rol en gedrag als leider (zowel intern als extern) te kijken en dit gedurende de opleiding verder te versterken. U ontwikkelt daartoe in de opleiding een Persoonlijk Verbeterplan, waarmee u vervolgens het geleerde daadwerkelijk in de praktijk gaat toepassen.

Uniek aan het Curriculum is dat u een netwerk aan peers (collega Seveso Top Managers) uit de chemiesector wordt geboden waarmee u samenwerkt, ervaringen deelt en die kritisch zullen reflecteren op uw persoonlijk verbeterplan.

 

Het resultaat

 • Een professioneel netwerk aan ‘peers’ van Seveso Top Managers uit vergelijkbaar risicovolle omgevingen waarmee ervaringen in het dagelijks omgaan met leiderschapsdilemma’s uitgewisseld worden (binnen een vertrouwelijke omgeving);
 • Een door u zelf opgesteld Persoonlijk Verbeterplan ter versterking van uw betrokken leiderschap in veiligheid waaraan u uitvoering geeft binnen uw eigen organisatie.
 • Certificaat Seveso Top Leadership voor competent leiderschap in veiligheid met een goed moreel kompas namens de Stichting Veiligheid Voorop.

Voor wie is het Seveso Top Leadership Curriculum

Het Curriculum Seveso Top Leadership is met name bedoeld voor de operationele Top Manager van een BRZO bedrijf/locatie uit de chemiesector zoals productiebedrijven, chemical warehousing, tank opslag bedrijven en logistieke dienstverleners.

 

Het programma

Het curriculum duurt één jaar en omvat 5 klassikale dagen en 1 introductiemiddag op locatie van één van de deelnemers.

Onderwerpen

 • Betrokken Leiderschap (Dag 1 en dag 3)
 • Wet- en regelgeving en Extern Stakeholder Management (Dag 2)
 • Operationele procesveiligheid (Optioneel na dag 3)
 • Persoonlijk Verbeterplan (Dag 4 en dag 5)

Huiswerkopdrachten

Dag 1 en dag 2 worden afgesloten met een huiswerkopdracht met als doel de vergaarde inzichten en leerpunten toe te passen in de eigen organisatie. 

Persoonlijk verbeterplan en certificaat

Als eindopdracht wordt een Persoonlijk Verbeterplan ontwikkeld op basis van reflectie op de theorie, de beheersfactoren en de menukaart Betrokken Leiderschap. Dit plan wordt op dag 4 gepresenteerd en op dag 5 worden de behaalde resultaten gepresenteerd en onderling met de collega deelnemers en uw coach besproken. Aan het einde van het Curriculum ontvangt u het certificaat Seveso Top Leadership.


Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt totaal circa 150 uur, waarvan 50 uur opleidingsdagen 30 uur zelfstudie, 20 uur huiswerkopdrachten en 50 uur voor het opstellen van het persoonlijk verbeterplan en presentaties.


Opleidingsdata

Voor de actuele opleidingsdata, neem contact met ons op door onderstaand formulier in te vullen. De definitieve data zullen zoveel als mogelijk in overleg met de deelnemers worden afgesproken.

Opties

 • Seveso Top Leadership inclusief 9 uur personal coaching.
 • Module Operationele procesveiligheid van 8 uur
 • Aanvullende personal coaching per module van 4 uur.

 

Meer Informatie

Meer informatie over het curriculum en aanmelden vindt u  hier in de brochure

Hier vind u ook de Nieuwsbrief special STL maart 2023

 

Wilt u zich meteen aanmelden? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

 

 

Het Curriculum Seveso Top Leadership is ontwikkeld op initiatief van de Regionale Veiligheidsnetwerken in Nederland en door de Stichting Veiligheid Voorop wordt aangeboden. Aan de ontwikkeling daarvan hebben diverse Seveso Top Managers uit de chemiesector actief meegewerkt. In het Curriculum wordt de theoretische kennis van de trainers vertaald naar de dagelijkse werkpraktijk van de Seveso Top Manager onder begeleiding van een ervaren facilitator en coach uit het BRZO bedrijfsleven.