Community denken op de RDM Training Plant

23/11/2017

De RDM Training Plant, op het terrein van de RDM Campus, is nog niet af. “Dat geeft niet”, vindt Cees Jan Asselbergs, “Want de mbo- en hbo-studenten uit de buurt kunnen dan het mooi afbouwen.” Het is work in progress, de oefenfabriek en zo hoort het ook.

“Wat je hier ziet gebeuren, is nou echt een community-initiatief”, vertelt voormalig Deltalinqs directeur Asselbergs. “Er is in totaal 4,5 miljoen euro geïnvesteerd in de Training Plant: 1,5 miljoen door het bedrijfsleven en 3 miljoen door de overheid, het ministerie van OCW, de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf.” Geld loskrijgen voor de oefenfabriek was niet bepaald makkelijk, merkte Asselbergs, maar na een eerste toezegging van het Ministerie van SZW volgden andere partijen druppelsgewijs. Nu nemen tachtig bedrijven deel aan het project. Corine Barends, projectleider van Veiligheid Voorop, juicht het initiatief toe. "Ik roep alle partijen van Veiligheid Voorop op om gebruik te maken van deze prachtige faciliteiten. Vooral dankzij Deltalinqs is dit zo'n succes geworden."

Cees Jan Asselbergs is gek op gezamenlijke projecten. Eerder verdiende hij zijn sporen in het Rotterdamse door de gezamenlijke brandweer. “Vroeger had elk bedrijf in de Rotterdamse haven een eigen bedrijfsbrandweer. Als je het hele havengebied als één bedrijf zou zien, waar zou je dan de kazernes neerzetten?” Het kostte wat overredingskracht, maar die gezamenlijke brandweer kwam er. Een enorme efficiëntieslag.

Met dezelfde community-gedachte is Asselbergs ook in de opleidingswereld aan de slag gegaan. “Er was al een oefenfabriek in Brielle, maar die was vooral gericht op procesoperators. Het ziet er een beetje uit als een gymzaal, niet als een echte fabriek. Onze oefenfabriek is meer gericht op onderhoudswerk. Je kunt hier oefenen met op hoogte werken, mangaten, flens monteren en steigerbouwen.” Terwijl Asselbergs spreekt, is buiten een internationale groep brandweerlieden bezig met een robot: ze oefenen een reddingsactie, waarbij de robot door een rookgordijn heen een ‘slachtoffer’ moet zien te vinden. Een andere groep studenten oefent met open vuur. Asselbergs: “Er hier zijn voortdurend groepen bezig, heel leuk.”

De manier van leren zoals op de oefenfabriek plaatsvindt, koppelt Asselbergs aan het leerling-gezel-systeem. “Helaas werken veel internationale bedrijven met de Angelsaksische methode. Daarmee bedoel ik dat alles op papier moet worden afgedekt. Met ons praktijkleren, gaat het niet om vinkjes zetten. Je staat écht met een leraar buiten en oefent een reële situatie. Je oefent dus ook reële veiligheidsissues.”

De RDM Training Plant zit in de lift. Cees Jan Asselbergs is intussen in onderhandeling met private opleiders om de oefenfabriek beschikbaar te stellen voor trainingen van Esso en Akzo. Ook met Bilfinger wordt gepraat over trainingen. “Overigens wil ik wel even zeggen dat Shell als allereerste hun eigen flensmonteurs hierheen stuurde voor een training. We hebben natuurlijk ook met de opleidingsmarkt te maken. We zijn een open bedrijf: als bedrijf A met opleider C een training hier wil organiseren, dan kan dat.”

Een belangrijke drijfveer voor Asselbergs is het gelijktrekken van het opleidingsniveau van medewerkers. “We willen er uiteindelijk naartoe dat je automatisch bij alle bedrijven in de regio aan het werk kunt, als je hier een opleiding hebt gedaan.”