Veiligheid Voorop en staatssecretaris Mansveld in gesprek

10/12/2013

 Een delegatie van de Veiligheid Voorop-partners (onder andere VNO-NCW, VNCI, VOTOB, VNPI en VHCP) heeft op 10 december met staatssecretaris Mansveld van I&M gesproken over de voortgang en ambities van het programma Veiligheid Voorop.

Gezamenlijke aanpak veiligheid

Gesproken is over het gezamenlijk pro-actief optreden van overheid en bedrijfsleven waar de veiligheid mee gediend is. De staatssecretaris onderschrijft het gemeenschappelijk belang en wil de dialoog tussen overheid en bedrijfsleven continueren. Ook kwam het opstellen van een gezamenlijke integrale jaarlijkse rapportage, de zogenaamde 'Staat van Veiligheid' van de BRZO bedrijven, aan bod. Hierin wordt naast de nalevingsperformance ook duiding gegeven over de actuele veiligheid van de sector. Daarnaast is gesproken over verbetering van de overheidsgovernance, zoals één overheidsloket en verduidelijking van de normatieve kaders (onder andere op het gebied van PGS-richtlijnen).

Safety deals

De staatssecretaris wil stimulerend acteren door met het bedrijfsleven en andere partijen samenwerkingsafspraken te maken over de verbetering van de veiligheid in zogenaamde safety deals (vergelijkbaar met greendeals). Zonder daarbij de indruk te wekken dat over veiligheid onderhandeld wordt. De Veiligheid Voorop-partners kijken positief tegen dit instrument aan.

Veiligheidsestafettestokje doorgegeven

De bijeenkomst werd symbolische afgesloten, waarbij de voorzitter van Veiligheid Voorop Gerard van Harten het 'veiligheidsestafettestokje' heeft overgedragen aan de staatssecretaris om te benadrukken dat veiligheid een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is.