Landelijk veiligheidsnetwerk chemie nu compleet

04/11/2014

Met de start van het zesde regionale veiligheidsnetwerk is er nu een landelijk dekkend netwerk van veiligheidsnetwerken. Bedrijven in het hele land kunnen nu in het kader van Veiligheid Voorop kennis en ervaring uitwisselen om de veiligheid te vergroten.

Op 30 oktober is tijdens een bijeenkomst voor BRZO-bedrijven in Apeldoorn het zesde regionale veiligheidsnetwerk (Midden-Oost Nederland) officieel van start. Vijftien bedrijven, waaronder AkzoNobel, Veco en Elementis Specialties Nederland, hebben inmiddels interesse getoond.

Pijler Veiligheid Voorop

'Actieve deelname aan regionale veiligheidswerken’, zo luidt een van de vier pijlers van het Veiligheid Voorop-programma, dat de veiligheidsprestaties van de chemische industrie naar een nog hoger niveau wil brengen. Van VNCI-leden (BRZO-/ARIE-bedrijven) wordt verwacht dat zij lid worden van een veiligheidsnetwerk. Dat kan inmiddels in heel Nederland.

Coördinator Rob Oostermeijer, twee coördinatoren van andere veiligheidsnetwerken en twee deelnemende bedrijven, Teijin Aramid en SABIC, vertellen in het oktobernummer van Chemie Magazine over hun ervaringen en de pluspunten van een veiligheidsnetwerk.

Meer informatie over de Regionale Veiligheidsnetwerken