Publicatie Nederlandse versie OECD Guidance Proces Safety

28/09/2015

De OECD* heeft een Guidance Corporate Governance for Proces Safety opgesteld, met als doel leiders van (petro)chemische bedrijven die grootschalig met gevaarlijke stoffen werken te ondersteunen en inzicht te bieden in de succesfactoren voor goed procesveiligheidsmanagement.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in samenwerking met Veiligheid Voorop het initiatief genomen om deze OECD richtlijn ter beschikking te stellen aan de leiders van alle BRZO-bedrijven in Nederland. Zij doen dit door een ‘one pager’, een korte samenvatting en een Nederlandse vertaling van de OECD richtlijn te publiceren.

In de OECD-richtlijn vindt u een self assessment over het managen van procesveiligheid. Deze self assessment kan gebruikt worden aanvullend aan de reeds beschikbare Self Assessment Questionnaire (SAQ ) die recent ontwikkeld is om veiligheidsmanagement, cultuur en technische integriteit binnen een bedrijf te beoordelen.
Voor vragen omtrent de toepassing en inhoud van genoemde assessments kunt u zich richten tot een van de Regionale Veiligheidsnetwerken, Veiligheid Voorop of branchevereniging.

De documenten kunt u vinden op veiligheidvoorop.nu/publicaties.