Essaywedstrijd 'Veiligheid een Kettingreactie!?'

17/12/2015

Ook dit jaar schijft Veiligheid Voorop, in samenwerking met de TU Delft en het ministerie van IenM, een essaywedstrijd uit. Het thema is ‘Veiligheid een Kettingreactie?!’ Veilig werken kun je niet alleen maar doe je met elkaar. Dit vraagt om over de grenzen van het eigen bedrijf heen te kijken en samen te werken met ketenpartners, zoals toeleveranciers, contractors, logistieke dienstverleners en afnemers van chemische producten. Samen veilig werken in de keten wordt zo een ‘kettingreactie’ waar steeds meer bedrijven zich voor gaan inzetten. Het vraagt leiderschap en durf om samen de veiligheidscultuur en veiligheidsprestaties steeds verder te verbeteren.
Heeft u vernieuwende en aansprekende ideeën of ervaringen over samen veilig werken in de keten en leiderschap? Wilt u dit delen met anderen om zo samen de veiligheid van de chemieketen verder te verbeteren? Neem dan deel aan de essaywedstrijd ‘Veiligheid een Kettingreactie?!’ die Veiligheid Voorop, in samenwerking met de TU Delft en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, uitschrijft.

In 2014 is de eerste essaywedstrijd uitgeschreven met als thema ‘Veiligheid en Leiderschap’. De ingediende essays zijn gepubliceerd in een essaybundel, zie hiervoor www.veiligheidvoorop.nu/safety-deals (zie: 5. Essaywedstrijd veiligheid)

Voor wie?
Professionals in de (petro)chemische sector, die betrokken zijn bij veiligheidsvraagstukken, die een hbo/academisch niveau en minimaal 5 jaar relevante werkervaring hebben.

Winnen: 3x een beurs voor de opleiding Management of Safety, Health and Environment (MOSHE) van TU Delft t.w.v. 25.000 euro
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu stelt drie beurzen beschikbaar voor de postacademische opleiding Management of Safety, Health and Environment (MOSHE) van de TU Delft. De duur van de MOSHE-opleiding is twee jaar. De opleiding start op 18 april 2016. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij investeren in de voor de opleiding benodigde tijd en de reis- en verblijfskosten dragen. Zie bijlage voor meer informatie over de opleiding: www.moshe.tudelft.nl.

Daarnaast worden de beste ingezonden essays gebundeld en uitgegeven.

Criteria
Thema van de essaywedstrijd is ‘Veiligheid een Kettingreactie?!’. Het thema sluit aan bij de pijlers van het programma Veiligheid Voorop. Het gaat om zowel interne als externe veiligheid in de keten en om leiderschap bij het werken met gevaarlijke stoffen.
a. Binnen bedrijven: zoals voorbeeldfunctie, cultuur, prestaties en beoordeling van ketenpartners;
b. tussen bedrijven onderling: partners in de keten durven elkaar aan te spreken en te helpen om het veiligheidsniveau te verbeteren; en
c. binnen branches: zoals het bijdragen aan initiatieven om veilig werken in de keten te bevorderen.

Het essay dient een omvang te hebben van 3000 tot 4000 woorden.
De jury zal de inzendingen beoordelen op opbouw, op actualiteit, op onderbouwing en op helderheid van de uitgangspunten, op creativiteit en ideerijkheid en op de toepasbaarheid van het resultaat. Gebruikte bronnen moeten vermeld worden.

Essays moeten, samen met contactgegevens en CV, uiterlijk 19 februari 2016 als pdf-document gestuurd worden aan info@veiligheidvoorop.nu.

De auteurs van de 10 beste essays worden uitgenodigd om hun inzending in maart 2016 voor de jury te presenteren. Zij ontvangen de uitnodiging een week van te voren. De presentaties zullen worden beoordeeld op structuur en helderheid, de kwaliteit van het gebruikte materiaal, de beantwoording van vragen en de retorische kwaliteit van de spreker.

Jury
De essays en presentaties worden beoordeeld door een jury, bestaande uit: Anton van Beek (Voorzitter van Veiligheid Voorop en CEO Dow Benelux), Frank de Leng (terminal manager Botlek Tank Terminal), Pieter van Gelder (hoogleraar Veiligheidskunde TU Delft), Peter Torbijn (Directeur Veiligheid en Risico’s Ministerie I&M), Ruud Schenk (algemeen directeur Cofely) en Jan Heemskerk (CEO Synerlogic)

Uitslag
De prijswinnaars worden bekend gemaakt op de dag van de presentatie, in maart 2016. Daarna vinden op de TU Delft de intakegesprekken met de winnaars plaats. De formele prijsuitreiking zal plaatsvinden op een nader te bepalen datum in het voorjaar van 2016

                                                                                                                                          

Bijlage

MOSHE-opleiding

De opleiding Management of Safety, Health & Environment (MoSHE) bereidt SHE professionals voor om een centrale rol te spelen in de dagelijkse implementatie van veiligheidseisen en de ontwikkeling van toekomstig beleid. Het vereist leiderschap en zakelijke, management-, en technische vaardigheden om deze rol succesvol te kunnen spelen.

Wilt u de veiligheid in uw organisatie verbeteren? Wilt u beter toegerust zijn om met SHE regelgeving om te gaan? Wilt u een cultuuromslag leiden in hoe uw organisatie met SHE onderwerpen omgaat? Ontwikkelt u een visie op toekomstige SHE aangelegenheden en wilt u weten welke technische verbeteringen mogelijk zijn? Als dit de uitdagingen zijn waarvoor u zich gesteld ziet, dan bent u een kandidaat voor de opleiding Management of Safety, Health & Environment van Delft TopTech.

De opleiding is ontworpen voor professionals in de SHE sector zoals experts van bedrijfsveiligheidsafdelingen of mensen die invloed hebben op het SHE beleid van bedrijven. De meeste deelnemers hebben meerdere jaren ervaring op SHE gebied en willen op strategisch niveau aan de slag in middelgrote en grote (inter)nationale bedrijven of organisaties.

Instroomeisen

Kandidaten worden tot de opleiding toegelaten op basis van hun vooropleiding, CV en individuele motivatie. Omdat het een post-initiële academische opleiding is, moeten de kandidaten in staat zijn om te werken op academische niveau. Dit houdt in dat kandidaten een universitaire diploma (bachelor- of masterdiploma) dan wel een HBO diploma moeten kunnen tonen. Tot slot dienen kandidaten minstens vijf jaar relevante werkervaring te hebben.
Tijdens een intakegesprek met de programmadirecteur worden geschiktheid, motivatie en relevant kennisniveau getoetst. De programmadirecteur beslist over iedere aanmelding. Kandidaten kunnen onvoorwaardelijk of voorwaardelijk toegelaten worden. In dat laatste geval moet eerst een aanvullend studieprogramma worden afgerond.

Modules

  1. Introductie SHE
  2. Risk management
  3. Performance management
  4. Milieu & Social Riskmanagement
  5. Leiderschap & Cultuur
  6. SHE Toolbox
  7. SHE Adviesproject
  8. Rebuilding the Management system

Meer informatie over de MOSHE-opleiding: www.moshe.tudelft.nl