De SAQ als helpende hand

15/03/2016

Steeds meer bedrijven nemen hun eigen verantwoordelijkheid als het om veiligheid gaat. De SAQ is daarvoor een uitstekende tool. Op basis van de eigen beoordeling stelt het bedrijf een verbeterplan op dat past bij het ambitieniveau. de organisatie ne de beschikbare middelen. met de uitvoering zet het bedrijf stappen naar een excellente veiligheidscultuur.

Het programma Veiligheid Voorop is in 2011 gestart op initiatief van een aantal branches in de chemieketen. Het programma richt zich op de verbetering van de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties van de Brzo-bedrijven. Om bedrijven een helpende hand te bieden is binnen Veiligheid Voorop de Self Assessment Questionnaire (SAQ) ontwikkeld. De SAQ geeft het bedrijf inzicht in de actuele veiligheidssituaties en laat zien waar nog verbeteringen nodig zijn. Een bedrijf geeft daarmee zelf sturing aan de gewenste veiligheidsverbetering. ook biedt het de mogelijkheid voor onderlinge vergelijking. Belangrijk voor het succes van de SAQ is de intrinsieke motivatie: het bedrijf moet zelf willen verbeteren. ...

Gepubliceerd in NVVK info, februari 2016

Lees hier het hele artikel: