Industrie, overheid en wetenschap stellen veiligheidsagenda (petro)chemie vast

15/09/2016

Structurele samenwerking

Woensdag 14 september kwamen vertegenwoordigers van industrie, overheid en wetenschap bij elkaar om de veiligheid in de (petro)chemische industrieketen verder te versterken. Deze High Level Meeting kan gezien worden als de start van een structurele samenwerking op het gebied van veiligheid. Het streven daarbij is om wederzijdse belangen betreffende gezonde bedrijfsvoering, energietransitie, duurzaamheid en veiligheid met elkaar te verbinden.

“Duurzame veiligheid is van groot belang voor het behoud van een gezonde (petro)chemieketen in Nederland”, aldus Anton van Beek (CEO, Dow Benelux), voorzitter van Veiligheid Voorop. “De chemische industrie is van groot belang voor de economie en helpt mee bij het aandragen van oplossingen van maatschappelijke uitdagingen als duurzaamheid, circulaire economie en energietransitie.”

Afspraken
Tijdens de bijeenkomst zijn vervolgstappen gezet om te komen tot een Roadmap Veiligheid 2030. Zo zijn er afspraken gemaakt over welke onderwerpen worden aangepakt en wie de trekkers daarvan zullen zijn. Het programma Veiligheid Voorop zal worden voortgezet, zodat hierin de initiatieven vanuit het bedrijfsleven gefaciliteerd kunnen worden. De voortgang zal regelmatig worden besproken en zo nodig bijgestuurd.

Randvoorwaarden
Om te komen tot Veiligheid 2030 zijn volgens de industrie de volgende randvoorwaarden nodig:

  • Continueren van Veiligheid Voorop;
  • Vorming van 1 overheidsloket;
  • Veiligheidsfilosofie en beleid die steunen op risico-gebaseerde aanpak en methodieken;
  • Goede governance voor de uitwerking van de Roadmap Veiligheid 2030;
  • Een gefaseerde Roadmap;
  • Een duidelijke rolverdeling.

Safety Deals
De afgelopen twee jaar is de samenwerking al versterkt door het afsluiten van meerdere Safety Deals. Zo is er een opleidingsmodule veiligheid ontwikkeld voor opleidingen die personeel leveren voor midden management in de chemische industrie, waarbij Veiligheid Voorop, hbo-opleidingen en het ministerie van IenM zijn betrokken.

Foto: Staatssecretaris Dijksma tekende tijdens de High Level Meeting bij VNO-NCW op 14 september een Safetydeal met de voorzitter a.i. van Havenbedrijf Amsterdam en de directeur van Sonneborn. De Safety Deal betreft de bouw van een zwaveltrioxide-fabriek in de Amsterdamse Haven. Hierdoor hoeft deze gevaarlijke stof niet vervoerd te worden.