Leren van elkaar centraal tijdens Proces Safety Congres

02/03/2017

Om complexe installaties waarin gevaarlijke stoffen omgaan te beheersen, is een hoge mate van procesveiligheid nodig. Van ontwerp, bouw, operatie tot onderhoud. Om bij te dragen aan het verder verbeteren van de procesveiligheidscultuur, organiseert Proces Safety op woensdag 17 mei het Proces Safety Congres in het Van der Valk Hotel in Dordrecht.

Op het programma staan onderwerpen die zich richten op het delen van ervaringen en het leren van incidenten. Dat gebeurt onder meer aan de hand van een aantal interessante sprekers: Hans Schwarz (VP procesveiligheid BASF), Rick Engler (bestuurslid van de Chemical Safety Board) en Jakob van der Wal (voormalig HSE-manager NAM). Op meerdere momenten tijdens de dag kunnen deelnemers deelnemen aan een Netwerk Forum. Ook worden er speciale themasessies georganiseerd.

Doelgroep is BRZO-bedrijven, toeleveranciers aan de procesindustrie, inspectiediensten en universiteiten en kennisinstellingen.

Ook Veiligheid Voorop heeft de onderwerpen 'Procesveiligheid' en ‘leren van elkaar’ hoog op haar agenda staan. Zij vindt het dan ook goed dat er een landelijk congres rondom dit thema georganiseerd wordt.

Kijk voor meer informatie over het congres en aanmeldmogelijkheid op www.pscongres.nl