Veiligheid Voorop blikt terug én kijkt vooruit

19/06/2017

Veiligheid Voorop heeft ook in 2016 veel inspanningen geleverd. Er sluiten zich steeds meer branches en bedrijven aan bij Veiligheid Voorop. De aangesloten partijen zijn zeer betrokken en hebben veel activiteiten ontwikkelt om de veiligheid in Nederland te verbeteren. Veiligheid is dus veel meer dan een vinkje op een formulier. Wat Veiligheid Voorop precies allemaal gedaan heeft, kunt u lezen in onze rapportage over 2016.

De resultaten van de inspanningen zijn af te lezen uit de prestatie-indicatoren. Positief is de verdere stijging van de bedrijven die een leveranciersbeoordeling toepassen en de verder daling van het aantal lekkages. Het aantal arbeidsongevallen blijft stabiel en ligt in vergelijking met andere sectoren op een relatief laag niveau.

Maar veiligheid is nooit af en wij zullen ons daarom ook in de komende jaren blijven inspannen om onze streven naar de doelstelling van ‘nul incidenten’ voort te zetten. In het gepubliceerde Meerjarenprogramma 2017-2019 hebben wij daarom niet alleen onze ambities, maar ook concrete actieplannen vastgesteld waaraan wij de komende jaren samen met onze partners zullen werken. De focus zal daarbij liggen op toepassen van de zelfbeoordeling, leren van incidenten, betrokken leiderschap en meer en kwalitatief betere rapportage. De Safety Deals zijn daarbij een belangrijke aanjager om onze plannen ook daadwerkelijk te realiseren.